معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ضوابط مکان یابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان
تاریخ: 25/06/1398
پیرو اعلام مصوبه شماره 122481/300مورخ25/8/98 و دراجرای تکلیف مصرح در مصوبه مورخ 25/06/1398 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع ضوابط مکانیابی و استقرار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان به پیوست ضوابط مکان یابی و استقرار شرکت‌ها، موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور در محدوده ، حریم و خارج از حریم شهرها ، که بر اساس محور‌های مذکور در مصوبه اصلاح شده است ، برای اجرا ابلاغ می شود.
خواهشمند است دستورفرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه مراجع ذیربط انعکاس یابد .


پیوست