معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ویژه مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی یزد
تاریخ: 18/09/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/9/98 خود و پیرو مباحث مطروحه در جلسه 23/9/94 خود، ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص «طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد» ضمن تاکید بر ضرورت توقف تهیه، تصویب و ابلاغ طرح‌های تفکیکی بخش‌های مختلف طرح بصورت خانه باغ، باغ ویلا، باغ مسکونی و نظایر آن مقرر نمود کمیته فنی شماره یک شورایعالی طی دو ماه آتی ضمن بازدید میدانی از پروژه پیشنهادهای خود را در محورهای زیر جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی گزارش نماید:
1- تعیین محدوده نهایی پروژه مبتنی بر نیازسنجی فعالیت‌های گردشگری و خدماتی طرح، ظرفیت‌های طبیعی و اکولوژیک منطقه، میزان آب قابل تخصیص، ظرفیت‌های شبکه و سایر جهات موثر.
2- پیشنهاد راهکار مشخص جهت جلوگیری از تبدیل پروژه به رویکردهای رایج ویلاسازی و نقش آفرینی حداکثری آن به عنوان تاسیسات عمومی گردشگری شهر یزد.
3- پیشنهاد راهکارهای مدیریت، پایش و کنترل طرح در آتی با توجه به نظام جاری حکمروایی کشور.