معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اعلام انطباق مصوبه اصلاحی مورخ 11/08/1398شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر محلات با سیاست‌های ابلاغی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
تاریخ: 18/10/1398
با عنایت به مصوبات مورخ 30/07/1397 و 20/08/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیرشورا» و در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه¬ی کشور، پیرو نامه شماره 300/80280 مورخ 03/06/1398 به استحضار می¬رساند:
مصوبه اصلاحی مورخ 11/08/1398 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مرکزی در خصوص طرح جامع شهر محلات در جلسه مورخ ۰8/10/۱۳۹۸ کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح معبر پیشنهادی و رفع تداخل با عرصه و حریم مسیل در شمال شرق شهر (بر اساس اعلام نظر شرکت آب منطقه ای استان مرکزی طی نامه شماره 8622/200/95 مورخ 28/11/1395) و همچنین اصلاح سند پهنه بندی حریم مطابق با دستور العمل مصوب 18/11/1395 شورایعالی، مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/07/1397 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می باشد.