معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع مجموعه شهری همدان
تاریخ: 22/07/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 22/7/98 خود طرح جامع مجموعه شهری همدان را پیرو صورتجلسه مورخ 19/12/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان وبا عنایت به صورتجلسه مورخ 6/6/98 کمیته فنی شماره پنج (کمیته فنی طرح‌های فرادست) مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی مدارک طرح پس از اعمال اصلاحات به شرح زیر به مراجع مربوطه ابلاغ نماید.
1-با توجه به عدم همخواني نتايج پيش بيني‌هاي جمعيتي و اشتغال با روند تحولات مربوطه، ضرورت بازنگري برآورد‌هاي طرح در اين ارتباط و يا ارائه سياست‌هاي نگهداشت جمعيت با توجه به واقعيت‌هاي موجود مورد تاكيد قرار می گیرد .
2- نظر به عدم پيشنهاد ضرورت ايجاد شهر جديد در قالب طرح جامع ناحيه مركزي همدان، محقق نشدن تراكم ناخالص جمعيتي طرح جامع شهر همدان، ظرفيت جمعيت پذيري موجود شهر همدان و مراكز شهري واقع در مجموعه شهري، روند كاهشي نرخ رشد جمعيت مجموعه شهري همدان طي سال‌هاي اخير، بازنگری درسیاستهای موجده شهرجدید مذکور از نظر این شورا محرز میباشد. لذا مقرر گردید ضمن حفظ مالکیت دولتی اراضی، بازنگری درمطالعات و تبعاً طرح جامع شهر جدید در راستای تعیین نقش و ماموریت جدید و متناسب با نیازهای مجموعه شهری مورد بازنگری اساسی قرار گرفته و نتیجه جهت تصویب به شورایعالی ارجاع شود.
3-با توجه به زمان تصويب طرح وبرآوردهاي انجام شده درقالب آن، افق طرح به سال1410 افزايش می یابد .
4-هرگونه تصمیم گیری در خصوص الحاق روستاهای واقع درحریم شهر همدان با رعایت ملاحظات همه جانبه صرفا در قالب بازنگری طرح جامع همدان که در حال طی مراحل برررسی و تصویب استانی است انجام پذیرد.
5-اصلاحات به شرح زیر در اسناد و نقشه‌های خروجي طرح اعمال و پس از تائيد دبيرخانه شوراي عالي در اسناد ابلاغی لحاظ شود.
5-1- نقشه محدوده وحريم مصوب شهرهاي واقع در محدوده مجموعه شهري ارائه و در جهت رفع تداخل‌هاي موجود درمحدوده و حريم شهرهاي مجموعه از جمله شهرهاي مريانج، جورقان وهمدان پیشنهادهای مناسب جهت اقدامات آتی مراجع قانونی ارایه گردد .
5-2- با عنايت به تبديل گسترده اراضي با قابليت ديم به اراضي مرتعي در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، ضروري است بازبيني مجدد در اين خصوص انجام و اصلاحات لازم در طرح اعمال شود .
5-3 -ضروری است اطلاعات شهرك‌ها ونواحي صنعتي مصوب ومعادن واقع درمحدوده مجموعه شهری،دراسناد نهایی طرح به روزرساني گردد
5-4- در نقشه منطقه بندي كاربري اراضي، درجه بندي مراتع، كاربري‌هاي نظامي و محدوده‌هاي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مشخص گردد .
6-با توجه به مسائل جدي موجود در حوزه منابع آبي در سطح مجموعه شهري، لازم است در مطالعات و اسناد طرح در ارتباط با مناطق حساس و آسيب پذير طبيعي، موضوع محدوديت‌هاي توسعه ناشي از ايجاد پديده فروچاله‌ها منعكس گردد .
7-نقشه پيشنهادي محل استقرار تجهيزات و تاسيسات مشترك منطقه اي (مانند محل دفن پسماند، گورستان و ... )، با رعايت ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست ارائه شود .
8-در مطالعات و اسناد و نقشه‌هاي مرتبط با نظام حمل و نقل و شبكه ارتباطي، با توجه به تعيين تكليف خط سير راه آهن تهران – همدان براي مسير اتصالي ايستگاه موجود به ايستگاه جديد راه آهن مسافري شهر همدان و پروژه‌هاي مصوب ديگر ( ادامه بزرگراه ساوه – همدان با اتصال آزاد راه شماره 6 به مسير كربلا، سند مصوب آمايش مراكز لجستيك و ... )، اطلاعات مربوطه از معاونت حمل و نقل وزارت متبوع و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اخذ و در اسناد طرح لحاظ گردد.
9-فهرست و موقعيت جاذبه‌هاي طبيعي و آثار تاريخي موجود در مجموعه شهري به همراه حرائم آنها، همچنين مناطق نمونه گردشگري مصوب و مسير و محور آنها از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستی اخذ و در اسناد طرح و ضوابط و مقررات آن منعكس گردد .
10-ملاحظات و معيارهاي پدافند غير عامل مورد نظر سازمان پدافند غير عامل كشور اخذ و در اسناد و مدارك طرح لحاظ گردد.
11-اولويت راهبرد توسعه درونزای شهرهاي موجود در مجموعه شهري با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و محدوديت‌هاي توسعه افقي، در اسناد خروجی منعکس گردد.
12-در ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیتهای تفريحي-گردشگري در پهنه اراضي مرتعي، با حداقل مداخله كالبدي و با تاکید بر رعایت ملاحظات دستگاه مرتبط ارایه شود