معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ویژه ساماندهی تپه های سنندج
تاریخ: 22/07/1398
شورايعالي شهرسازی و معماری ایران درجلسۀ مورخ 22/7/98 ، پیرو مصوبه مورخ 2/12/95 خود ، موضوع ساماندهی، حفاظت و احیاء تپه‌ها و چشمه ها در منظر طبیعی شهر سنندج ، "طرح ویژه سامان دهی تپه های سنندج" را در محدوده قانونی و حریم شهر ، با هدف "جلوگیری از ساخت و سازهای بدون برنامه" و با رویکرد "سامان دهی و ارتقاء فضاهای سبز و باز" در جهت "حفاظت از تپه‌ها، تعیین نقش تپه ها در شهر، ایجاد عرصه های عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت‌های گردشگری غیرمتمرکز" بررسی کرده و ضمن تصویب طرح ، مقررنمود اسناد طرح شامل:
نقشه های سازمان فضایی ، پلان راهبردی ، حوزه بندی رأس، میانه و قعر تپه ها ، سیاست ها و ضوابط تپه های داخل محدوده ، پلان راهبردی تپه های واقع در حریم و اساسنامه کمیته دائمی هماهنگی حفاظت از تپه ها و چشمه های سنندج توسط دبیر شورایعالی به مراجع مرتبط ابلاغ شود. همچنین بر رعایت موارد زیر تاکید میگردد:
1-به لحاظ رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل و استقرار تجهیزات پدافندی و دیده بانی مقرر گردید اراضی واقع در راس همه تپه ها به صورت عرصه طبیعی حفظ و از هرگونه بارگذاری بر روی آنها خودداری گردد.
2-با توجه به اهمیت تپه ها در شکل دهی ساختار و استخوان بندی کالبدی شهر سنندج و لزوم حفظ و ارتقاء این عناصر، "نقشه سازمان فضایی "، " پلان راهبردی" و "نقشه حوزه بندی تپه های داخل محدوده شامل رأس، میانه و قعر" به عنوان اساس در طرح جامع قرار می گیرد.
3-"سیاست ها و ضوابط تپه های داخل محدوده" درتهیه طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح‌های موضوعی و موضعی و هرنوع مداخله و ساخت وساز (صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار)، ملاک عمل قرار گیرد.
4-به منظور حفاظت از تپه های واقع در حریم شهر، ضمن تاکید برلزوم تهیه سند پهنه بندی حریم مطابق با بند "ب" مصوبه مورخ 2/12/95 شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران، راهبردهای مصوب در" پلان راهبردی تپه های واقع درحریم شهر"، درتهیه سند مذکورملاک عمل قرار گیرد.
5- پس از ابلاغ این مصوبه، ظرف مدت حداکثر شش ماه لازم است کمیته ای طبق " اساسنامه کمیته دائمی هماهنگی حفاظت از تپه ها و چشمه های سنندج" متشکل از اعضا به شرح زیر تشکیل و بر حسن اجرای طرح ویژه سامان دهی تپه های سنندج نظارت خواهد نمود. کمیته مذکور موظف است به صورت منظم و در بازه زمانی 6 ماهه، گزارش پیشرفت و اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
- شهردار سنندج (رئیس کمیته)
- معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیر کمیته)
- نماینده اداره کل منطقه غرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- نماینده شرکت آب و فاضلاب استان
- نماینده شرکت آب منطقه ای استان
- یکی از اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج
- نماینده فنی استانداری استان
- نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان
- نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری استان
- نماینده دانشگاه کردستان