معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان - الحاق اراضی 38 هکتاری هوانیروز به محدوده شهر کرمان-کاهش محدوده شهر کرمان و انطباق خط محدوده مجاورت روستای الله آباد بر لبه کمربندی
تاریخ: 04/09/1398
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/9/98 خود پیرو صورتجلسه مورخ 29/8/98 کمیته فنی شماره یک موضوع مغایرت های اساسی طرح جامع شهر کرمان در دو محور (الحاق اراضی 38 هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (هوانیروز) به محدوده قانونی شهر کرمان و تعیین و تثبیت کاربری مسکونی بر روی اراضی مذکور، مصوب مورخ 23/6/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان) و (تدقیق خط محدوده شهر کرمان در محل تداخل با محدوده روستای الله آباد،کاهش محدوده شهر کرمان و انطباق خط محدوده روستا و محدوده شهر کرمان در لبه کمربندی مصوب مورخ 25/8/94 شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود :
با الحاق اراضی 38 هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر گردید :
1- با عنایت به تائید نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر طی شدن گردشکار ستاد کل نیروهای مسلح و امکان کاهش و انتقال بخشی از ماموریت های نظامی پایگاه هوانیروز کرمان و همچنین با عنایت به اعلام نظر شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور(وزارت نیرو) طی نامه به شماره 11730/200/98 مورخ 24/06/98 مبنی بر امکان تأمین آب با الحاق اراضی 38 هکتاری متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت و مقرر گردید طراحی شهری اراضی با تخصیص حداقل 60 درصد از اراضی به کاربری های عمومی و معابر و با سقف جمعیت پذیری 3 هزار نفر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 استان و تائید دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری توسط استاندار ابلاغ گردد.
2- با تدقیق و انطباق خط محدوده ی شهر کرمان در مجاورت روستای الله آباد بر لبه کمربندی مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان موافقت گردید.
3- اداره کل راه و شهرسازی استان با هماهنگی استانداری وشهرداری کرمان عرصه های وسیع طبیعی وکشاورزی وباغی را که در شمال وشمال شرق محدوده علی رغم ضرورت فنی وکارشناسی تحت کاربریهای شهری قرارگرفته اند، مجددا بررسی و موارد از محدوده خارج و درحریم به عنوان پهنه حفاظت یا کشاورزی تثبیت نماید.(حداقل بمیزان اراضی الحاق شده)
4- دبیرخانه شورایعالی نقشه نهایی خط محدوده شهر کرمان را با اعمال موارد فوق الذکر پس از تائید به مراجع ذیربط ابلاغ نماید.