معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص شهر اسدیه با سیاست‌های ابلاغی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (موضوع مصوبه 19/5/98)
تاریخ: 09/09/1398
پیرو مصوبه 31/04/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته انطباق شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیرشورا» بدینوسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه¬ی کشور، به استحضار می‌رساند:
مصوبه مورخ 19/05/1398 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص الحاق اراضی دولتی در دو بخش در جنوب شرقی و غرب شهر مجموعا به مساحت حدود 28 هکتار و همچنین الحاق معبر موجود در شمال شهر اسدیه در جلسه مورخ ۰۳/09/۱۳۹۸کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/07/1397 تشخیص داده نشد. فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.