معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ساماندهی اراضی پادگان 06 ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 22/07/1398
شوراي عالي شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/7/98 خود پیرو مباحث مطروحه در جلسه 9/11/96 موضوع طرح ساماندهی اراضی پادگان 06 ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس آخرین جلسه کمیسیون ماده 5 تهران در مورخ 21/8/97 ( بند2 صورتجلسه 582) و توافق حاصله بین شهرداری تهران و ارتش جمهوری اسلامی ایران (اعلامی طی نامه شماره 553327/10 مورخ 20/5/98 شهردار محترم تهران) را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع گزارش صورتجلسه مورخ 14/7/98 کمیته فنی شماره 1، کلیات توافق حاصله و طرح پیشنهادی را در اجرای ماده 3 "قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها" را با توجه به تامین سطح یکپارچه برای پارک عمومی به مساحت حدود 35 هکتار، حفظ حداکثری ارزش‌های طبیعی و میراثی پادگان و تعدیل قابل توجه تراکم پیشنهادی، مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود اقدامات و اصلاحات به شرح زیر در طرح اعمال و اقدامات آتی بر اساس آن صورت پذیرد.
1-نقشه تفکیکی عرصه‌های سهم " ارتش جمهوری اسلامی" و " شهرداری" به شرح پیوست مورد تائید قرار گرفت. تبصره : با عنایت به نامه شماره 17324/982100 مورخ 30/5/98 وزیرمحترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر ثبت اثر ملی پادگان 06 مقرر می‌گردد تمهیدات لازم جهت بازدید نمایندگان وزارتخانه مذکور و تدقیق محدوده اثر ثبتی از سوی "آجا " اتخاذ گردد.
2-مجموع زیر بنای قابل احداث در اراضی سهم ارتش جمهوری اسلامی، مجموعا معادل 630 هزار متر مربع شامل حداکثر(250 هزار مترمربع مسکونی، 157 هزار مترمربع اداری و 125 هزار مترمربع تجاری) و حداقل (63 هزار متر مربع گردشگری، تفریحی و فرهنگی و حداقل 35 هزار متر مربع آموزشی، ورزشی و درمانی و سایرخدمات پشتیبان سکونت محله‌ای) تعیین می‌گردد.
3-عرصه اراضی سهم شهر تحت پهنه G111 "پارک عمومی" و به عنوان اساس طرح جامع بدون امکانِ تغییرکاربری آتی درکمیسیون ماده 5 تثبیت می‌گردد.
4-با توجه به اینکه بر اساس توافق حاصله کل زیر بنای قابل احداث در پادگان، در سهم ارتش تخصیص یافته، فلذا شهرداری مجاز به احداث بنای جدید در اراضی مربوط به شهر (پارک عمومی) نخواهد بود. تبعا بناهای موجود در عرصه پارک عمومی با رعایت ملاحظات میراثی، جهت فعالیت‌های متناسب فرهنگی و تفریحی وگردشگری و تجهیز پارک عمومی قابل استفاده خواهند بود.
5-طرح "منظر و احیای بناهای واجد ارزشِ " پارک عمومی توسط شهرداری تهران تهیه و با تائید نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کمیسیون ماده 5 تصویب شود.
6-حداكثر سطح اشغال احداثات درسهم ارتش جمهوری اسلامی چهل درصد سهم عرصه (تقریبا معادل 60 هزار متر مربع) تعيين مي‌گردد . این سطح حداکثر تا طبقه چهارم خواهد بود و میزان کاهش سطح اشغال طبقات بالاتر و تعداد طبقات با رعایت ملاحظات مربوط به دید و منظر و ایجاد بدنه های متخلل و نفوذ پذیر (به لحاظ بصری) وهمچنین ضوابط استقرار و معماري ساختمان‌هاي بلند مصوب 16/7/97 شورایعالی تا سقف زیر بنای فوق الاشاره براساس طراحی شهری خواهد بود که پس از تدقیق محدوده اثر ثبت ملی" پادگان 06" با رعایت ملاحظات قانونی مربوطه، توسط ارتش جمهوری اسلامی، تهیه وحداکثر ظرف مدت 3 ماه به تصویب کمیسیون ماده 5 تهران خواهید رسید و پس از تائید دبیرخانه شورایعالی توسط دبیر شورایعالی به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- با توجه به محدودیت‌های تامین سرانه‌های عمومی درمنطقه وحوزه پیرامونی،کنترل سقف جمعیت پذیری طرح حداکثر درحد 5 هزارنفر ضروریست.
تبصره 2- بر حفظ عرصه سبز یکپارچه موجود واقع درجنوب پادگان (در سهم ارتش) تاکید می‌گردد. (نقشه پیوست)
تبصره 3- رعایت ضوابط تامین پاركینگ مطابق با طرح تفصیلی تهران برای همه کاربری‌ها الزامیست.
7-با عنایت به اینکه تحقق پیشنهادها طرح در حوزه ترافیک بستگی تام و حیاتی به اجرای تقاطع‌های روگذر به شمال و جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی دارد، مقرر می‌گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه نظام شبکه معابر سواره و پیاده طرح و دسترسی آن به شبکه معابر و حمل نقل عمومی پیرامونی و برنامه زمان بندی اجرايي آن با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی( TOD ) توسط شهرداری تهران تائید گردد. هرگونه اقدام اجرایی بر اساس این مصوبه تا قبل از تائید و تصویب پیشنهادهای ترافیکی طرح در مراجع مربوطه مجاز نمی‌باشد.
8-تمهيدات لازم جهت تجهیز و تبدیل پارک عمومی سهم شهر به یکی از فضاهای امن شهری و ایفای نقش به لحاظ پدافند غیر عامل و مدیریت بحران اتخاذ گردد.
9-با عنایت به انسجام کالبدی وتاریخی کل محدوده باغ سلطنت آباد مقرر می‌شود هرگونه اقدام درخصوص اراضی واقع در شمال باغ (محدوده شمالی خیابان مغان) در صورت اخذ مجوزات لازم در قالب طرح ویژه یکپارچه درانسجام با بخش جنوبی انجام گردد.
10-پیوست حقوقی متضمن تحقق کامل اهداف طرح توسط شهرداری تهران تهیه و پس ازحصول توافق سه جانبه بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی مبنای اقدامات اجرایی شامل تحویل عرصه عمومی و بناهای واقع درآن به شهرداری، صدور دستور نقشه، پروانه، تغییر مالکیت ها و غیره قرار گیرد.