معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص شهر سمیرم با سیاست‌های ابلاغی شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( موضوع مصوبه 30/7/97 )
تاریخ: 14/07/1398
پیرو مصوبه 31/04/1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر توسط کمیته فنی شورای عالی و ابلاغ آن توسط دبیرشورا» بدینوسیله و در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه¬ی کشور، به استحضار می¬رساند:
مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اصفهان در خصوص طرح جامع شهر سمیرم در جلسه مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت و طرح مذکور دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب مورخ 30/07/1397 تشخیص داده نشد.
فلذا ابلاغ و اجرای مصوبه صدرالذکر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بلامانع می‌باشد.
همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری،‌ مراتب انطباق کامل سند پهنه‌بندی حریم شهر با دستورالعمل مصوب مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و تدقیق سطح پهنه‌ها و جداول مجاز، ممنوع، مشروط استقرار فعالیت در آنها را جهت درج در اسناد ابلاغی به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان منعکس نماید.