معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد - دوغارون
تاریخ: 11/06/1398
شورايعالي شهرسازی و معماری ایران درجلسۀ مورخ 11/06/1398 با استناد به بند 10 مادۀ 1 فصل یکم آیین‌نامۀ نحوۀ بررسی و تصویب طرح‌های توسعه وعمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای وملی و مقررات شهرسازی کشور مصوب مورخ 12/10/1378 هیات محترم وزیران واصلاحات مورخ 19/02/84 شورایعالی شهرسازی و معماری تصویب کرد:
طرح ویژۀ منطقۀ تایباد ‌ـ‌ دوغارون با اهداف:
1- توزیع متوازن فرصت‌های مبادلات مرزی و تعاملات منطقه ای و فرامنطقه ای در شرق کشور
2- ارتقاء رقابت پذیری کشور با استفاده از فرصت های توسعه ای مشترک با کشورهای همسایه بویژه افغانستان
3- تمرکززدایی از مرکز استان خراسان رضوی و متعادل سازی توسعه نوار شرقی کشور
4- ارتقای کیفیت زندگی مرزنشینان و جوامع محلی مرزی
از طریق گسترش:
1- خدمات آموزش عالی ،
2- خدمات تجاری، تفریحی،گردشگری و اقامتی ویژه و گردشگری سلامت،
3- ارائۀ خدمات ویژۀ مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل کالا،
4- ارائه فرصت های سرمایه گذاری مشترک و بین المللی
بر اساس مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ذینفعان مرتبط در محدودۀ شهرستان تایباد تهیه شود.
شرح خدمات طرح مذکور و همچنین محدوده‌های مطالعاتی آن با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تایید دبیر شورایعالی ابلاغ خواهد شد.
طرح ویژۀ منطقۀ تایباد ـ‌ دوغارون مطابق سایر طرح‌‌های توسعه و عمران پس از تایید در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی با حضور نمایندۀ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.