معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مدیریت حریم پایتخت
تاریخ: 17/04/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 17/4/98 خود بر اساس درخواست دبیرخانه کمیسیون خاص کلان شهرها ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورایعالی پیرامون مدیریت حریم کلانشهر تهران (حریم پایتخت)، مقرر نمود موضوع مجددا در جلسه متشکل از اعضاء کمیته‌های فنی "ضوابط و مقررات" و "طرح‌های فرادست" (کمیته‌های فنی شماره 4 و 5 شورایعالی) مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ گزینه‌های مطرح شده، متن لایحه جامع پیشنهادی حفاظت و مدیریت حریم و راهکارهای کوتاه مدت برون رفت از مشکلات ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم را به شورایعالی ارائه نماید.
لذا مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع مراتب در اولین فرصت در دستورکار کمیته مشترک قرار گرفته و نتیجه به شورایعالی اعلام گردد.