معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان در خصوص پل دختر با سیاست‌های ابلاغی شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران ( موضوع مصوبه 30/7/97 )
تاریخ: 17/04/1398
در اجرای جزء 6 بند "ب" ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه ی کشور و با امعان نظر به مفاد نامه شماره 94816/3548 مورخ 18/07/1397معاون محترم حقوقی رییس جمهور در این خصوص، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مصوبه مورخ 30/07/1397 با موضوع ابلاغ سیاست‌های شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت، در جلسه مورخ 17/04/1398 ، مصوبه‌های مورخ 18/03/1398 و 25/02/1398 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان مبنی بر موافقت با الحاق اراضی پلاک های ثبتی – به ترتیب – پنجاه و نه و شصت اصلی از هشت اصلی به مساحت های هشت و چهار هکتار واقع در ضلع غربی و شرقی خیابان امام خمینی(ره) شهر پلدختر را مورد بررسی قرار داد و با ملاحظه صورتجلسه مورخ 12/04/1398 کمیته فنی، مصوبات مزبور را جهت تأمین جایگزین املاک مسکونی واقع در بستر و حریم رودخانه کشکان و سایر مناطق آسیب پذیر در مقابل سیلاب، مطابق طرح جامع مصوب و با رعایت اصول و ضوابط ملاک عمل دستگاه‌های ذیربط، دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص نداد؛ فلذا ابلاغ و اجرا مصوبات مذکور بلامانع است.