معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اصلاح پیوست 3 طرح جامع تهران- دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهر تهران
تاریخ: 03/04/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 3/4/98 خود، پیرو تکلیف مقرر در بند 8 مصوبه مورخ 18/8/93 شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران را در خصوص اصلاح پیوست 3 طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) پیرامون ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ساخت و ساز، افراز و تقسیم و تفکیک باغ‌ها، اراضی کشاورزی یا آیش واقع در محدوده شهر تهران را مورد بررسی قرار داد و ضمن تائید صورتجلسه مورخ 1/4/98 کمیته فنی شماره 4، دستور العمل مذکور را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اعمال اصلاحات ویرایشی مراتب را به مراجع مربوط ابلاغ نماید. همچنین مقرر گردید به منظور تحقق حداکثری اهداف این دستورالعمل در صیانت و حفاظت از باغات تهران، شهرداری تهران نسبت به پایش مستمر نحوه اعمال ضوابط و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای به شورای عالی در دوره‌های زمانی سه ماهه اقدام نماید."
لذا بدینوسیله "پیوست 3 طرح جامع شهر تهران (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری)" به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می¬گردد.


پیوست 1