معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند
تاریخ: 16/02/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/98 خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند ، مصوب جلسه مورخ 24/5/96 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین را مورد بررسی قرار داد و ضمن تایید صورتجلسه مورخ 14/6/97 کمیته فنی شورایعالی ، مغایرت مذکور را مطابق نقشه پیوست به تصویب نهایی رساند و مقرر نمود دبیرخانه شورایعالی نقشه کاربری اراضی طرح جامع شهر الوند مصوب مورخ 28/1/91 شورایعالی شهرسازی و معماری را با اعمال اصلاحات نقشه های پیوست به مراجع مربوط ابلاغ نماید.