معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اصلاح حریم شهر سردرود
تاریخ: 16/02/1398
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 16/02/1398 با توجه به رای شماره 1978 مورخ 2/11/97 هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 مصوبه مورخ 24/8/95 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به طرح جامع شهر تبریز ، موضوع حریم شهر سردرود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حریم کلانشهر تبریز، مقرر نمود: "حریم شهر سردرود حداکثر به اندازه یک برابر محدوده مصوب شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی تعیین و مطابق دستور العمل مصوب 18/11/1395 شورایعالی شهرسازی و معماری پهنه بندی و در قالب اصلاح سند حریم طرح جامع شهر سردرود ابلاغ گردد ."
با عنایت به ابطال بند 9 مصوبه صدرالاشاره موضوع الحاق شهر سردرود به محدوده شهر تبریز منتفی بوده و اسناد طرح جامع مصوب مورخ 14/2/1394 شورایعالی شهرسازی و معماری ابلاغی طی نامه شماره 56370/300 مورخ 7/10/94 در محدوده و حریم اصلاحی ملاک عمل خواهد بود . تبعاً حریم شهر باسمنج نیز با همین رویکرد در طرح جامع آن که در حال طی مراحل تصویب است تعیین تکلیف خواهد شد.