معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ: 16/02/1398
رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/02/98، گزارش دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص چالش‌های مترتب بر اجرای طرح موسوم به "ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران" موضوع مصوبات قبلی مورخ 28/7/82 و 16/6/94 خود را با توجه به پیگیری‌های به عمل آمده از دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور، استانداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و تشكل‌هاي دانشجويي استماع نمود. شورايعالي شهرسازي و معماري، در راستاي ايجاد زمينه‌هاي سيادت علمي زيبنده انقلاب اسلامي، بر حفظ شأن و جايگاه دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور و يكي از مفاخر علمي و فرهنگي معاصر ايران، لزوم رشد روزافزون توليد علم و فناوري، حركت تدريجي آن به سوي دانشگاه نسل سوم و چهارم و رونق كسب و كار دانش بنيان تاكيد مي‌نمايد. در اين راستا حفاظت از ارزش‌هاي محيطي ملموس و ناملموس بافت شهري پيرامون دانشگاه، به عنوان يكي از ارزشمندترين بافت‌هاي شهري معاصر تهران، حفظ و حمايت از كسب و كارهاي مرتبط با علم و دانش كه به واسطه حضور دانشگاه دربافت شهري پيرامون شكل گرفته‌اند، جلب اعتماد و مشاركت ذينفعان و پرهيز از تضييع حقوق آنها، مولفه‌هايي هستند كه لازم است در هرگونه طرح ساماندهي بافت پيرامون دانشگاه مورد توجه قرار گيرند.
با عنایت به صورتجلسه مورخ 11/10/97 کمیته تخصصی معماری، طراحي شهري و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فني سه) و صورتجلسه مورخ 15/2/98 کمیته فنی یک، نحوه و مقیاس مداخله در بافت پیرامونی دانشگاه با رویکرد فعلی، مبتنی بر تملک کامل محدوده، تخریب و بازسازی مجدد فضاهای مورد نیاز برای توسعه آتی دانشگاه، در عمل متضمن تغيير ماهيت طرح از "ساماندهي" به "توسعه" بوده و امکان تحقق مولفه‌های صدرالذکر را نخواهد داشت و تداوم آن تبعات و آسیب‌های جدی در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در پی دارد. لذا جهت تحقق منویات دولت محترم در ارتقاء نقش و جایگاه دانشگاه تهران و تحقق اهداف مذکور مقرر می‌گردد:
الف) طرح ساماندهی حوزه پیرامونی دانشگاه با تغییر اساسي رویکرد، با هدف جلب حداکثری مشارکت ذینفعان و ذینفوذان و رعایت چارچوب زیر حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا آبان‌ماه سال جاری) توسط دانشگاه تهران و شهرداری تهران با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.
1- محدوده ملاک عمل طرح ساماندهی، حریم درجه یک اثر ثبتي دانشگاه تهران، در بخش شمالی محور انقلاب خواهد بود.
2- در محدوده مذکور، نیازهای توسعه فضایی دانشگاه با حفظ ضوابط میراث فرهنگی، محدود به قطعاتي خواهد شد که تا تاریخ این مصوبه به تملک کامل دانشگاه درآمده‌اند. کاربری اراضی این قطعات، مطابق با مصوبه مورخ 10/3/89 شورایعالی "آموزش، تحقیقات و فناوری"خواهد بود. اولویت با ساماندهی قطعات تملک شده‌ای است که در وضع فعلی رها شده‌اند.
3- در سایر بخش‌ها که تاکنون تملک کامل نشده‌اند، رویکرد طرح از تملک، تخریب و بازسازی توسط دانشگاه، به پالایش عملکردی با جلب مشارکت مالکین و سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد. در این بخش‌ها ضرورتی بر تملک توسط دانشگاه نخواهد بود و مالکین و سرمایه‌گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا در حریم درجه یک اثر ثبتي دانشگاه تهران و الزامات استقرار فعالیت (که بر اساس ملاحظات همجواری با دانشگاه تهران ارائه خواهد شد) قادر به بهره‌مندی کامل از حقوق مالکانه خود خواهند بود. بدیهی است بخشی از عملکردهای مجاز به استقرار، معطوف به حفظ جریان سکونت و خدمات پشتیبان آن در بافت ارزشمند پیرامون دانشگاه خواهد بود.
ش- با توجه به آنكه طرح، در بافت ارزشمند معاصر شهر تهران، دربردارنده خاطرات جمعي ساكنان و مردم شهر تهران اجرا مي‌شود، ضروري است طرح ساماندهی به حفظ شاکله کلی بافت، بناهای واجد ارزش تاریخی و معاصر و مكان رويدادهاي اجتماعي و فرهنگي توجه جدی نمايد.
5- لازم است با شبیه‌سازی دقیق، میزان افزایش سفر ناشی از استقرار فعالیت‌های جدید در محدوده طرح تعیین و تاثیرات آن بر معابر پیرامونی کنترل گردد.
6- بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در محدوده طرح، صرفاً بر اساس مفاد اين مصوبه مي‌باشد.
ب) با عنایت به گزارش‌هاي ارسالی مبنی بر تهیه طرح‌هاي توسعه مشابه در سایر دانشگاه‌هاي کشور مقرر می‌گردد:
1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستور العمل جامع توسعه فضایی دانشگاه‌های کشور که مبتنی بر نیازسنجی اولیه، نحوه و میزان مداخله کالبدی و جلب مشارکت عمومی خواهد بود را تهیه و پس از تائید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، جهت اقدامات آتی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.
2- با عنایت به تاثیر فراوان اقدامات توسعه‌ای دانشگاه‌ها در بافت شهري پیرامون (خصوصاً در مورد دانشگاه‌هاي واقع در هسته‌های شهری) و لزوم برخورداری از برنامه جامع در مواجهه با توسعه‌های مذکور، تا ابلاغ دستور العمل اخیرالذکر، کمیسیون‌های ماده 5 از بررسی و تصویب هرگونه طرح توسعه کالبدی دانشگاه‌های واقع در بافت های شهری خودداری نمایند.