معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع بجنورد - الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده
تاریخ: 16/02/1398
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/2/98 خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر بجنورد - الحاق 5 هکتار اراضی موسوم به حلقه سنگ به محدوده شهر، به منظور ایفای تعهدات قانونی راه و شهرسازی در قبال ایثارگران محترم ) - مصوب مورخ 09/04/97 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را با توجه به مباحث جلسه مورخ 28/11/97 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و با توجه به وجود ظرفیت وسیع اراضی دولتی با کاربری مسکونی در محدوده منفصل شهری موسوم به گلستان شهرکه در دو طرح جامع متوالی برای توسعه شهر در بلند مدت پیش بینی شده و تبعا امکان واگذاری اراضی دولتی با کاربری مسکونی در جهت تامین تعهدات اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر ارگان های دولتی را دارا هستند، با الحاق مذکور مخالفت نمود.