معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر شیراز- گویم
تاریخ: 20/12/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/12/97 ، مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز ، موضوع الحاق 212 هکتار از ساخت و سازهای خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز ( بعنوان ناحیه منفصل گویم ) را پیرو مباحث جلسه مورخ 20/1/97 خود مورد بررسی قرار داد و نظر به صورتجلسه مورخ 8/7/97 کمیته فنی شماره یک اذعان میدارد که ساخت و سازهای پیرامون محدوده طرح هادی روستا غالبا خلاف قوانین ، ضوابط و مقررات مربوطه و در نتیجه عدم ایفای تکالیف و نظارت های قانونی دستگاه های مسوول استانی شکل گرفته اند و علاوه بر تعرض و تعدی به اراضی زراعی ، موجب تشدید تخلف و بی انضباطی در شهر و تضییع حقوق عمومی شده اند. لذا در راستای عمل به تکالیف ذاتی و قانونی و در راستای تاکیدات مقامات عالی مرتبه نظام ، ضمن مخالفت با الحاق اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستای گویم به محدوده طرح جامع شهر شیراز ، مقررمی نماید در جهت ساماندهی به ساخت و سازهای مذکور و توقف رویه های خلاف قانون ، اقدامات به شرح زیر انجام گردد:
1- دبیرخانه شورایعالی اقدامات لازم جهت ورود جدی مراجع قضائی به موضوع را از طرق مقتضی پیگیری نموده و گزارش آن را به شورایعالی ارائه نماید.
2- شهرداری شیراز از هرگونه اقدام منجر به ایجاد حقوق جدید ، اعم از صدور پروانه ، دستور نقشه ، موافقت اصولی، پاسخ استعلام توافق و ... در اراضی و عرصه های پیرامون محدوده طرح هادی مواکداَ پرهیز نماید.
3- با نظارت استانداری فارس کلیه حقوق قانونی مترتب بر ساخت و سازهای انجام شده اعم از حقوق موضوع تبصره یک ماده یک "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی " ، ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره 4 ذیل "ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک قع در طرح های دولتی و شهرداری ها " اخذ و گزارش آن جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.
تبصره 1- اراضی یکپارچه زراعی خالی واقع در شمال و جنوب محدوده مورد نظر پیشنهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین اراضی واقع در حریم فعلی شهر جدید صدرا مشمول این فرآیند نخواهند بود.
4- با توجه به اینکه در طول محور شیراز- سپیدان موارد متعدد تفکیک و احداث بنا در عرصه های زراعی و باغی در قالب مجتمع های ویلایی صورت گرفته است، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است گزارشی از فرآیندهای اجرایی منجر به موضوع را به همراه موقعیت اراضی ، مساحت و میزان احداثات و سایر اطلاعات فنی مورد نیاز ، حداکثر ظرف مدت 2 ماه آتی جهت اتخاذ تصمیم به شورایعالی ارائه نماید