معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر تربت حیدریه
تاریخ: 06/12/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 06/12/97 خود طرح جامع شهر تربت حیدریه مصوب جلسة مورخ 12/11/1396 شورای برنامه ریزی و توسعة استان خراسان رضوی را مورد بررسَی قرار داده و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ 16/10/97 کمیته فنی شماره یک مقرر نمود:
1- افق طرح به 1410 افزایش یابد و مطالعات جمعیتی بر اساس نرخ رشد طبیعی و جمعیت 177200 نفر برای افق طرح بروز رسانی گردد.
2- با الحاق اراضی موسوم به صدف در غرب شهر با توجه به وقوع در محدوده طرح جامع قبلی(مصوب 27/2/57) و اراضی موسوم به شهرک امام حسین (در بخش شمالی شهر و جنوب شهرک ولیعصر) با عنایت به غیر زراعی بودن اراضی و وجود حداقل مبانی برنامه ریزی شهری در آن و در جهت تأمین نیاز کاربری مسکونی شهر در افق طرح، با کاربری‌های مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان موافقت می گردد.
3- با عنایت به اینکه در پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان کلیه ساخت و سازهای خلاف پیرامون شهر به محدوده الحاق شده اند مقرر گردید به منظور توقف روند فعلی، پرهیز از تضییع حقوق شهروندان قانون مدار و حصول اطمینان از تامین سرانه های عمومی اقدامات زیر در خصوص اراضی مذکور انجام گردد.
1-3- تدابیر لازم در جهت توقف روند تخلفات و تعدی به اراضی زراعی پیرامونی شهر از سوی استاندار محترم به مراجع مختلف استانی ابلاغ و مورد پیگیری قرار گیرد.
2-3- کمیسیون ماده 5 موظف است به جهت تأدیه حقوق قانونی و حصول اطمینان از تحقق سرانه های عمومی طرح های تفصیلی اراضی الحاقی را با رعایت اصل مذکور تصویب نماید هر گونه صدور پروانه جدید در اراضی الحاقی موکول به تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی مذکور خواهد بود.
3-3- در راستای پیشنهادات طرح الحاق اراضی خالی حد فاصل دو بخش شمالی و جنوبی شهر حد اکثر در حد یک پلاک و یا 2000 متر (هر یک کمتر بود) با کاربری باغات و کشاورزی و ضوابط احداث بنا در حد دستور العمل ماده 14 بلا مانع است.
4- با الحاق روستای ضیاء الدین به محدوده شهر با عنایت به حیات زنده و پویای روستایی آن و حذف مجموع تسهیلات حمایتی معطوف به روستا در نتیجه الحاق آن به شهر و همچنن عدم تآیید مشاور طرح و مسئولین استانی مخالفت می گردد.
5- احداث معبر کمربندی پیشنهادی در شمال شهر با عنایت به عدم احراز ضرورت متقن ترافیکی ، کفایت معابر پیرامونی و تهدید تخریب اراضی زراعی مورد تأیید نمی باشد. لذا مقرر گردید ضمن حذف معبر مذکور شبکه پیرامونی شهر در بخش شمالی با رویکرد تهدید حداقلی اراضی زراعی بازطراحی گردد.
6- نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط استفرار فعالیت ها در پهنه های پنج گانه حریم مطابق مصوبه مورخ 18/11/95 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه بندی حریم در طرح جامع شهر اصلاح و ارائه گردد.
7- عرصه های نظامی واقع در حریم (پادگان و میدان تیر) تحت کاربری نظامی تثبیت شود.
8- الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل پس از تائید نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیر عامل در اسناد طرح لحاظ گردد.
9- در جداول مربوط به ضوابط احداث بنای مسکونی، ضوابط مربوط به محدوده های هدف بازآفرینی به تفکیک محدوده بافت تاریخی (مطابق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) و سایر محدوده های هدف ارائه گردد.
10- سطح اشغال در پهنه تراکمی زیاد از 60% در صد به 50% در صد تقلیل یابد.
11- احداث واحد مسکونی در قطعات کمتر از 75 متر مربع و در معابر کمتر از 6 متر در ضوابط طرح ممنوع اعلام شده و تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به حقوق مالکین در طرح اتخاذ گردد.
12- حداقل اندازه قطعات جهت اخذ حداکثر تراکم ساختمانی در تراکم کم مسکونی 140 متر مربع تعیین گردد.
13- در قطعات مسکونی 75 تا 140 متر مربع حداکثر یک واحد مسکونی با سطح اشغال 70% در صد و تراکم 70% در صد در یک یا دو طبقه (به صورت دوبلکس) مجاز اعلام گردد . در هر صورت رعایت حداقل فضای باز 30 متر مربع برای هر واحد در این حالت الزامی می باشد.
14- ضمن تکمیل جداول ضوابط مجاز ، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در کل پهنه های حریم مطابق دستورالعمل مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و تثبیت اراضی پیشکوه در جنوب غرب شهر تحت پهنه حفاظت در حریم، ضوابط استقرار فعالیت در اراضی مذکور متضمن حفظ وضعیت طبیعی و استفاده در قالب تفرج گسترده و فعالیت های مرتبط با بستر طبیعی کوه ارائه گردد.