معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
تاریخ: 24/10/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/10/97 خود مصوبه شماره 580 مورخ 26/6/1397 کمیسیون ماده 5 شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 2/12/1395 خود مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را منوط به تحقق شرایط زیر تائید نمود:
1 - میزان بارگذاری طرح با عنایت به موافقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جلسه مورخ 22/2/97 (در محل استانداری تهران) در سقف طبقات تعیین شده در مصوبه کمیسیون ماده 5 صرفاً محدود به تامین مجموع زیر بنای واحد تجاری دارای حقوق مکتسبه پیش از تخریب، یادمان شهدای آتشنشان و فضای تاسیسات و پشتیبانی (از جمله پارکینگ) گردد. لذا احداث زیر بنای تجاری مازاد بر حقوق مکتسبه قبلی مورد تائید نمی‌باشد.
2 - پارکینگ مورد نیاز ساختمان مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی (در داخل ساختمان یا نزدیکترین فاصله ممکن) با هماهنگی شهرداری تهران تامین گردد.