معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع مصوبه مورخ 14/6/97 هیات محترم وزیران)
تاریخ: 12/09/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/9/97 خود و به دنبال گزارش‌های ارائه شده در جلسه مورخ 28/8/97 پیرامون اقدامات وزارت راه و شهرسازی با موضوع شناسایی محدوده های مستعد احداث شهرک های گردشگری در راستای مصوبه مورخ 14/6/97 هیات محترم وزیران، ضمن تاکید مجدد بر مفاد مصوبه مورخ 29/4/94 شورایعالی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود :
1-در شناسایی اراضی مستعد احداث شهرک‌های گردشگری رعایت موارد زیر الزامی است:
- عدم قرارگیری در مناطق چهارگانه حفاظتی محیط زیست، عرصه‌ها وذخیره‌گاه‌های جنگلی و مراتعی که واگذاری آنها قانونا ممنوع است.
عدم قرارگیری درعرصه‌های زراعی و باغی، خصوصا درحاشیه شهرها و سکونتگاه‌های روستایی
امکان تامین آب بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو با عنایت به بند 7 مصوبه مورخ 7/8/92شورایعالی آب
عدم قرار گیری در حوزه آبریز سدهای تامین کننده آب شرب کلانشهرها و شهرهای کشور و عدم تعارض با کارکردهای طبیعی حوزه بر اساس تایید سازمان حفاظت محیط زیست
امکان تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بر اساس اعلام دستگاه‌های بخشی مرتبط
عدم قرارگیری در عرصه و حرائم آثار تاریخی و باستانی کشور
عدم قرار گیری بر روی آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی و عرصه‌های تغذیه کننده آنها
انطباق با کلیات احکام طرح‌های فرادست ملاک عمل منطقه
همچنین لازمست تهدید ایجاد راه‌های دسترسی به شهرک برای جنگل‌ها و اراضی بکر منابع طبیعی موجود و چگونگی موضوع دفع فاضلاب شهرک مورد توجه جدی قرار گیرد.
2-بررسی و تائید اولیه اراضی مذکور پس از دریافت پیشنهاد از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در ستاد شهرک‌سازی (موضوع مصوبه مورخ 27/12/86) و در چهارچوب سیاست‌های فوق الذکر انجام گرفته و نتیجه برای تصویب نهائی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود. در همین راستا، نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست نیز به اعضاء ستاد شهرک سازی افزوده می‌گردند.
3-در فرایند بازنگری دستورالعمل شهرک‌سازی، تفاوت‌های بین گردشگری مبداء شهری با مبداء فراشهری، سازوکار حقوقی لازم و نظام مالکیت عرصه و اعیان، بررسی اهلیت سرمایه گذار، میزان و نوع بارگذاری، نحوه مدیریت شهرک و چگونگی امکان استفاده عمومی از ظرفیت‌های شهرک برای شهرک‌های موضوع این مصوبه مورد توجه قرار گیرد.
4-تدابیر لازم به منظور بالا بردن توان گردشگری منطقه از راه ساماندهی شهرک های غیر رسمی در بستر قانونی موجود توسط دبیرخانه به شورایعالی ارائه شود.