معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح ویژه توسعه وعمران منطقه ساحلی مکران
تاریخ: 10/10/1397
شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ 10/10/97 خود طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران را پیرو صورتجلسه مورخ 9/3/97 کمیته تخصصی طرحهای فرادست مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع نظرات اعضا مقرر نمود کمیته تخصصی طرحهای فرادست با حضور همه نمایندگان دستگاههای عضو شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران و با ملاک عمل قرار دادن مطالعات انجام شده توسط گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و با انعکاس مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان وهمچنین توجه به مباحث مطرح شده در جلسه شورا ، طرح را با حضور نمایندگان استانداران محترم دو استان مورد بررسی و تدقیق نهایی قرار داده ونتیجه با تایید دبیر شورایعالی مصوب تلقی و اسناد طرح بر همان اساس ابلاغ شود.