معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طراحی شهری رودخانه خرم آباد
تاریخ: 14/08/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 14/8/97، پيرو مصوبه مورخ 8/3/96 (در مورد تصويب پلان سياستگذاري و چارچوب طراحي شهري رودخانه خرم‌آباد) و با توجه به مصوبه مورخ 30/4/97 كميسيون ماده پنج شهر خرم‌آباد، اسناد تفصيلي طراحي شهري رودخانه خرم‌آباد را بررسي و ضمن تصويب اصول و راهبردهاي طرح، مقرر نمود اسناد تفصيلي طرح با توجه به موارد ذيل، در كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش بررسي شده و اسناد طرح پس از اصلاح و تكميل توسط دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ابلاغ گردد.
1 - در مورد ايده بازآرايي توزيع تراكم ساختماني، ضروري است ميزان هماهنگي پيشنهادهاي طرح با ضوابط و مقررات طرح جامع شهر خرم‌آباد بررسي شده و پيشنهادات در راستاي دستيابي به حد بهينه به منظور رعايت ضوابط طرح جامع، ملاحظات مربوط به ارتقاء كيفيت عرصه‌هاي عمومي و ارتقاء نقش رودخانه در فرم کالبدی بافت و ايمني پهنه‌هاي در معرض خطر سيلاب ارائه شود.
2 - ارزيابي دقيق تاثيرات محيط زيستي احداث سدهاي لاستيكي، به عنوان آب‌بند، با توجه به ویژگی‌های رودخانه خرم‌آباد، تاثیرات احتمالی آن بر رفتار رودخانه و حرايم كمي و كيفي رودخانه ضروري است. اعلام نظر در اين خصوص، توسط وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، ظرف مدت يك ماه انجام شده و نتايج جهت بررسي ميزان انطباق با اولويت‌هاي اجرايي طرح پيشنهادي، به دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري گزارش شود.
3 - پيشنهادهاي طرح در مورد نظام حركت و دسترسي، به لحاظ ميزان هماهنگي با طرح جامع شهر، تامين ايمني مسيرهاي مجاور رودخانه و ارتقاء كيفيت عرصه‌هاي عمومي رودكناري ارزيابي گردد.
4 - با توجه به مغايرتِ احداث پل سواره در حريم قلعه فلك الافلاك با ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري لازم است، ضمن بررسي مصوبات مربوط به احداث پل مذكور، بررسي‌هاي لازم به منظور تامين دسترسي‌هاي شهري (مكان‌يابي و معماري پل) ضمن حفاظت از حريم قلعه فلك الافلاك و بافت تاريخي شهر صورت پذيرد.
5- رعايت الزامات وملاحظات دفاعي وپدافند غيرعامل (وفق مصوبه مورخ 11/2/96 شورايعالي شهرسازي و معماري)، همچنين حفاظت از ذخاير ژنتيكي وگونه هاي گياهي خاص زاگرس، بعنوان ظرفيت شاخص محيط زيستي، دربررسي طرح مورد تاكيد است.