معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر سرابله
تاریخ: 14/08/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 14/8/1397 ، مغايرت اساسي طرح جامع شهر سرابله از توابع استان ایلام مبني بر الحاق به محدوده و تغییرکاربری پلاک‌های 1124و 1125 از 205 اصلی، موضوع مصوبه مورخ 06/03/1396 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان را با توجه به صورتجلسه مورخ 02/08/1397 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و در جهت مساعدت به مدیریت شهری در حل و فصل مشکلات مربوط به اجرای بلوار امام خمینی شهر، با پیشنهاد الحاق باقیمانده پلاکهای مذکور به محدوده شهر (به مساحت تقریبی 4200 مترمربع) و مشروط به رعایت موارد ذیل موافقت نمود.
1- طرح تفصیلی و آماده سازی کل اراضی مذکور (پلاک‌های 1124و 1125 از 205 اصلی ) با رعایت حقوق قانونی دولت و شهرداری (موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها) به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد .
2- ابلاغ نهایی طرح، پس از صلح دعاوی فی ما بین شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و مالکین صورت پذیرد .
ضمناً یادآور می‌گردد موضوع بند 5-1-2-2-2-2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر سرابله، مبنی بر الحاق اراضی به محدوده شهر در محدوده شمال بلوار امام خمینی و جنوب بلوار انشان به عمق 50 متر با عنایت به مغایرت با اساس طرح جامع مصوب، قبل از طی مراحل قانونی لازم، به هیچ وجه قابلیت اجرائی نداشته و هرگونه اقدام بر اساس آن در صورت وجود ضروریات فنی، حقوقی و کارشناسی لازم مستلزم اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد.