معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر بوشهر اصلاح ضوابط و معیارهای حریم نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ: 08/05/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 8/5/97 خود موضوع مغایرت اساسی ضوابط و مقررات طرح جامع شهر بوشهر (اصلاح ضوابط و معیارهای حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر) را پیرو مصوبه مورخ 25/12/1395 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 20/4/97 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- بر اساس بند 7-5 ضوابط حاکم بر حریم کم جمعیت نیروگاه بوشهر مربوط به حریم 5 تا 10 کیلومتر (مورد تائید مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور) اصلاحات به شرح زیر در ضوابط و مقررات و طرح پیشنهادی اعمال شود به نحوی که با توجه به جمعيت سرشماري سال 1395 در محدوده مورد نظر كه معادل 46553 نفر مي‌باشد، جمعيت اضافه شونده به محدوده طرح كمتر يا مساوي با نرخ رشد منطقه باشد:
1-1- استقرار كاربري مسكوني در حريم 5 تا 7 كيلومتر ممنوع خواهد بود.
1-2- حداکثر تراكم ساختماني در همه پهنه‌ها به120 درصد کاهش یابد.
1-3- حد نصاب تفكيك در محدوده حريم 7 تا 10 كيلومتر به 240 متر مربع افزايش يابد.
1-4- در حريم 7 تا 10 كيلومتري در صورتي كه اندازه قطعه از سه برابر نصاب تفكيك بيشتر باشد، به منظور جلوگيري از تفكيك آنها، افزايش 30 درصد به تراكم فوق الذكر بلامانع است . (حداكثر تراكم ساختماني 150 درصد)
1-5- كليه اراضي خالی متعلق به دولت و شهرداري صرفاً به كاربري خدماتي (غير انتفاعي) با غلبه كاربري پارك و فضاي سبز تخصيص یافته و به عنوان مغایرت اساسی در طرح تثبیت شود.
1-6- ضمن تائید کلیات نقشه کاربری اراضی پیشنهادی به شرح نقشه پیوست مقرر گردید عناوين كاربري‌ها بر اساس طرح تدقيق سرانه‌ها و با اعمال موارد فوق اصلاح شوند.
2- متعاقب اصلاح موارد مذکور، جمعیت اضافه شونده به محدوده طرح برای افق زمانی مشخص، احصا متعاقب تصویب نهائی و قبل از ابلاغ توسط استاندار محترم بوشهر در هماهنگی با بند 7-5 ضوابط حاکم بر حریم کم جمعیت نیروگاه و در مقایسه با رشد جمعیت منطقه به تائید سازمان انرژی اتمی (نظام ایمنی هسته‌ای) و متعاقبا به اطلاع و تایید دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری برسد.
3- ضمن تاکید مجدد بر تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل (همراستا با بند 4 مصوبه مورخ 22/4/88 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) مقرر گردید طرح تخلیه و اسکان اضطراری در محدوده مورد نظر هماهنگ با برنامه جامع آمادگی و مقابله با شرایط اضطرار در خارج از سایت نیروگاه اتمی با محوریت استانداری بوشهر تهیه و به همراه اسناد این طرح توسط استانداری بوشهر ابلاغ شود.
4- با عنایت به اینکه جمعیت شهر بوشهر در سال 1395 (233 هزار نفر) بیشتر از سقف جمعیتی پیش بینی شده در افق طرح جامع برای سال 1400 (208 هزار نفر) است مقرر می گردد تجدید نظر طرح جامع قبل از پایان افق آن در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد .
ضمنا با عنایت به اینکه مصوبه شورایعالی مشروط و مقید به انجام اصلاحات، تائید سازمان انرژی اتمی و نهایتا تائید دبیرخانه شورایعالی است، دستور فرمائید تا قبل از طی تشریفات قانونی مذکور، شهرداری بوشهر از هرگونه اقدام اجرایی معطوف به این مصوبه اعم از توافق اولیه، صدور پروانه، پاسخ استعلام و غیره اکیدا خودداری نماید.