معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
ساماندهی محور شهری فرحزاد
تاریخ: 19/06/1397
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 19/6/1397 موضوع " ساماندهی محور شهری فرحزاد" را با استناد به بند7-1 جدول "ب" پیوست شماره 4 سند اصلی طرح جامع مصوب شهر تهران (1386) به عنوان برنامه ساماندهی عرصه‌ها و محورهای شهری و یکی از طرح‌های موضعی توسعه شهری تهران و پس از طی مراتب بررسی در کمیسیون ماده 5 شهر تهران و وصول آن طی نامه شماره 1414546/114، مورخ 14/12/1396، با عنوان "طراحی شهری محدوده واجد ارزش فرحزاد و اراضی پیرامون" (احیا وساماندهی فرحزاد) را بررسي و با تاکید بر ملاحظات به شرح زیر تصویب نمود:
1- اصول ثابت ساماندهی محور فرحزاد به شرح زیر است:
اول: احیاء و توسعه سیستماتیک و متعادل منطبق بر توان اکولوژیک و ظرفیت‌های محیط زیست با هدف ارتقاء زیست پذیری
دوم: توجه توامان به حقوق عمومی و حقوق ساکنین بافت ارزشمند محله فرحزاد با مرکزیت هسته تاریخی
سوم: احیا و صیانت از یکپارچگی در سازمان‌یابی کالبدی- فضائی- اقتصادی کل محدوده اکولوژیک رود دره فرحزاد شامل؛ بافت ارزشمند فرحزاد، سکونتگاه‌های غیر رسمی، حرائم کمی و کیفی رود دره و باغات فرحزاد و حوزه بلافصل آن به ویژه اراضی دره حسنک (محدوده جنوبی بزرگراه یادگار امام)
2 - لازم است پهنه‌بندی، ضوابط، مقررات و نقشه‌های طرح در چهارچوب اصول فوق و با رعايت موارد زير اصلاح شود:
2-1-در باغات محدوده فرحزاد حد نصاب تفکیک برای باغات یک هکتار و حداکثر میزان سطح اشغال ساخت بنا و نوسازی با شرط رعایت حریم طبیعی درختان و ممنوعیت قطع درخت در هر شرایطی، طبق ضوابط زیر تعیین می‌شود:
- برای قطعات کمتر از 1000 متر مربع؛ حداکثر50 متر مربع سازه سبک (با مصالح بومی) با حداکثر یک طبقه روی زمین
- برای قطعات 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع؛ حداکثر 10% سطح اشغال با حداکثر دو (2) طبقه روی زمین
- برای قطعات بیشتر از3000 متر مربع حداکثر 300متر مربع سطح اشغال با حداکثر دو (2) طبقه روی زمین
2-2-با توجه به اهمیت حفظ یکپارچگی باغات در محدوده طرح و تثبیت کاربری‌های وضع موجود و صیانت از حرائم رود دره فرحزاد لازم است مکانیابی مربوط به فعالیت و بارگذاری پیشنهادی در عرصه ویژهC ( واقع در زیر حوزه 2-1: گستره میانی (مجاور روستا) برای استقرار عملکردهای تفریحی و گردشگری) و عرصه ویژه F (واقع در زیر حوزه 3-1: گستره جنوبی برای استقرار عملکردهای ورزشی و تفریحی) بازنگری و در چهارچوب اصول ثابت پیش گفته اصلاح شود.
2-3-به منظور ملاحظه ویژگی‌های اکولوژیک و ضرورت های حاصل از مطالعات محیط زیست در خصوص جریان آب‌های زیر سطحی، لازم است ضمن حذف ضابطه طبقه تشویقی، ضوابط ساخت یا نوسازی در کلیه پلاک‌های محدوده فرحزاد و در تمامی حوزه‌ها و زیر حوزه‌های طرح شامل: حوزه حفاظت سبز و باز با محوریت رود-دره، حوزه بافت ارزشمند محله فرحزاد با مرکزیت هسته تاریخی و حوزه جنوبی محله با محوریت گردشگری؛ به نحوی اصلاح شود که تعداد طبقات از سه طبقه روی زمین و احداث زیر زمین از یک طبقه (در همان سطح اشغال طبقه همکف) بیشتر نباشد. اجازه احداث زیر زمین مذکور مشروط به امکان سنجی بر اساس وضعیت و ظرفیت لایه‌های زیر سطحی در زمان صدور پروانه ساخت توسط شهرداری خواهد بود.
2-4- درمحدوده فرحزاد با هدف صیانت از بافت ارزشمند محله، عدم اعمال هرگونه تغییر در مرفولوژی بافت مورد تاکید بوده و لازم است الگوی توده گذاری محله صرفاً مطابق الگوی ارگانیک بافت و در یک نظم یکپارچه با کل بافت باشد. به این منظور لازم است ضوابط و کدها و دستورالعمل‌های طراحی با ملاحظه این موضوع در طرح بازنگری شود.
2-5- با توجه به مطالعات اجتماعی طرح لازم است ضوابط مربوط به زیر حوزه های (3-2) و (5-2) در سند مصوب کمیسیون ماده 5 شهر تهران مبنی بر تملیک اراضی و املاک با هدف ساماندهی بافت شکل گرفته موجود مورد بررسی مجدد قرار گرفته و راهکارهای اجرائی در این رابطه با محوریت شهرداری تهران متناسب با شرایط کالبدی و ویژگیهای اجتماعی محدوده پیش بینی و در سند درج شود.
3- لازم است شهرداری تهران، اسناد و نقشه های طرح ساماندهی فرحزاد را پس از بازنگری طبق بند فوق ظرف مدت حداکثر یک ماه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید. این اسناد پس از تطبیق با مصوبه حاضر توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ خواهد شد.
4- ضروري است شهرداری تهران از تاریخ ابلاغ مصوبه اقدامات زیر را در اولویت اجرا قرار دهد:
4-1-تدوین مدل حقوقی برای توسعه، متناسب با ویژگی‌های محدوده طرح شامل: الگوی مدیریت تقاضاي نوسازی بنا از طریق ارزش آفرینی بر مبنای اقتصاد محلی و گردشگری و ارزش آفرینی حاصل از کیفیت بناها و فضاهای شهری
4-2-اجرای برنامه عملیاتی پدافند غیر عامل شامل تعیین سایت های امداد و نجات و اسکان موقت و الگوی مدیریت بحران و اولویت بندی اجرایی پیشگیری از تهدیدات حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله و رانش زمین به ویژه در رابطه با بافتهای ناپایدار و بافتهای دارای معابر کمتر از 6 متر.
4-3-اجرای برنامه عملیاتی رفع آسیب‌ها و ارتقاء امنیت اجتماعی، با همکاری نهادها و دستگاه‌های متولی تهیه .
4-4-تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای پارکینگ در محدوده طرح با توجه به ملاحظات زیست محیطی.
4-5- اقدامات اجرایی ژینایی اکولوژیک و صیانت از محیط زیست و طبیعت رود دره، با عنوان پهنه مدیریت زیست بوم بر مبنای توان اکولوژیک رود دره و بافت شهری پیرامون.
4-6- اقدامات اجرائی صیانت از حریم و پیشگیری از تهدیدات ساخت و ساز در اراضی شمالی دره فرحزاد واقع در حریم شهرتهران طبق رویه های قانونی.
5- با توجه به ضرورت احیاء یکپارچگی سازمان فضايي و عملکردي، همچنین به جهت ارتباط ماهوی و ساختارطبیعی محدوده طرح پیشنهاده(به مساحت تقریبی 220هکتار) با اراضی دره حسنک(به مساحت 2/134هکتار واقع در جنوب بزرگراه یادگار امام) لازم است، موضوع بازنگری بند4صورتجلسه شماره533کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورخ 24/9/1393(با موضوع طراحی شهری و تهیه اسناد طراحی معماری اراضی دره حسنک)، به جهت نحوه و میزان بارگذاری فراتر از توان اکولوژیک رود دره و بافت پیرامونی و تاثیرات نامطلوب آن، در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قرار گرفته و پس از طی مراتب قانونی توسط شهرداری تهران ظرف مدت 2 ماه به منظور ملاحظه یکپارچگی محدوده های مذکور، برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود. از تاریخ ابلاغ این مصوبه هرگونه اقدام اجرائی و صدور پروانه جدید در محدوده مذکور ممنوع بوده و مستلزم بازنگری و تصویب طرح است.
6- به منظور ساماندهی بافت واقع در حریم خطوط فشار قوی و به جهت تاثیرات نامطلوب تاسیسات مذکور در کیفیت زندگی بافت مسکونی فرحزاد، موضوع انتقال خطوط برق فشار قوی پس از بررسی های فنی و امکان سنجی با همکاری مشترک وزارت نیرو و شهرداری صورت گیرد.
7- هرگونه احداث خیابان و بزرگراه و مسیر عبور خط مترو به نحوی که حرایم رود دره را تحت تاثیر قرار دهد و باعث ایجاد ترانشه و سد بر کریدور اکولوژیک رود دره شود، ممنوع است.
8- ضروری است با محوریت شهرداری تهران، مدیریت نیاز آبی محیط زیست رود دره فرحزاد از طریق آزادسازی و رهاسازی چشمه های بالادست، هدایت و بازیابی پساب ها و فاضلاب ها، احیای قنوات و نظارت بر مصرف جریان آب روددره توسط وزارت نیرو، عدم تعرض به منابع طبیعی در بالادست ارتفاعات فرحزاد توسط وزارت جهاد کشاورزی و جلوگیری از فعالیت معدنی توسط وزارت صنایع و معادن، عملیاتی شود.