معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مشهد
تاریخ: 19/06/1397
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسۀ مورخ 19/6/97 پیرو صورتجلسه مورخ 18/5/97 کمیته فنی شماره یک و بر اساس صورتجلسه مورخ  12/11/96  شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی  " طرح تفصیلی اراضی موسوم به آبشار 2 " واقع در جنوب شهر مشهد را مورد بررسی قرار داد و از آنرو که اراضی آبشار 2 و اراضی پادگان لشگر 77 ارتش جمهوری اسلامی برای دومین کلانشهر کشور بمثابه یک فرصت کم نظیر بوده که هرگونه اقدام در این اراضی توجه و دقت ویژه می‌طلبد، مقررنمود: با توجه به انسجام کالبدی اراضی، طرح‌های اراضی آبشار 2 و اراضی پادگان به صورت هم زمان، وبا لحاظ ملاحظات زیست محیطی، وضعیت منابع آب و ملاحظات ترافیکی و در انطباق با احکام طرح‌های فرادست و به ویژه طرح جامع مصوب شهر مشهد حداکثر ظرف مدت یک ماه در استان جمع بندی شده و پس از  اخذ نظر کمیسیون ماده 5 شهر مشهد و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به کمیته فنی شورا و متعاقبا به شورایعالی ارائه شود.