معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود
تاریخ: 05/06/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 5/6/97 خود، پیرو مصوبه جلسه مورخ 11/4/97، موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت مربوط به کاهش حریم شهر به تبع خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود را با توجه به نامه شماره 17933/300/97 مورخ 23/5/97 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست (تصویر پیوست) مورد بررسی مجدد قرار داد وبا توجه به اینکه براساس نظر آن سازمان استقرار صنایع حداکثر تا رده 3 در شهرک صنعتی سپیدرود مجاز بوده و این موضوع از نظر ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست تغایری با وجود شهرک مذکور در حریم شهر رشت ندارد، لذا با کاهش حریم کلانشهر رشت موضوع مصوبه مورخ 26/3/95 شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان گیلان مخالفت می‌گردد.

پيوست: نامه شماره 17933/300/97 مورخ 23/5/97 معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست