معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری
تاریخ: 22/05/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 22/5/97 خود ضمن استماع گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری (دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی) پیرامون مصوبه مورخ 15/11/96 کمیسیون ماده 5 شهر ساری در خصوص بازگشایی طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- با عنایت به مغایرت صریح طرح پیاده‌راه ادامه خیابان قارن با ضوابط و معیارهای فرادستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تاثیر آن در تخریب بافت تاریخی ارزشمند و تاب‌دار موجود، ضمن لغو مصوبه مورخ 15/11/96 کمیسیون ماده 5 شهر ساری و تاکید بر رویکرد بازآفرینی شهری متضمن حفظ ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر و حفاظت از بافت تاریخی شهر ساری مقرر نمود؛ طرح ارائه شده مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.
2- با عنایت به ابلاغ محدوده تاریخی 168 شهر کشور (مصوبه مورخ 27/7/94 شورایعالی) به منظور هماهنگی طرح‌های مصوب و در دست تهیه در بافت‌های تاریخی با "رویکردهای کلی حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی "(موضوع مصوبه مورخ 16/12/95 شورایعالی) و هماهنگی ضوابط و مقررات ملاک عمل در بافت‌های مذکور با ضوابط عمومی حفاظت از بافت‌های تاریخی کشور همچنین با عنایت به تاکید مصوبه مورخ 17/9/93 شورایعالی شهرسازی و معماری به لزوم تغییر رویکرد از فرسودگی به بافت ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تاکید بر" مفهوم بازآفرینی شهری " ضروری است شرکت بازآفرینی شهری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری هماهنگی لازم را جهت ارتقاء کیفیت بافت‌ها و مراکز تاریخی، فرهنگی شهرها انجام دهد.
3- معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت پایبندی هر چه بیشتر مهندسین مشاور عهده دار تهیه طرح‌ها، نسبت به اصول مبنایی، را با همکاری جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمارو شهرساز اتخاذ نماید.