معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
تشكيل كميته اعتلای معماري ايران
تاریخ: 31/02/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ31/2/97 خود ضمن استماع گزارش ضرورت تشكيل كميته اعتلای معماري ايران ، اهداف ، وظايف و ساختار پيشنهادي كميته را به شرح زير تصويب نمود.

1. هدف
در راستای ایجاد زمینه‌های اعتلای معماری ایران و بهره‌مندی نسل حاضر و آیندگان از حق برخورداری از محیط زندگی مناسب، با بهره‌گیری از اندیشه و مفاهیم مستتر در تاریخ و فرهنگ ایران و با توجه به مجموعه شرایط و مقتضیات سرزمین در دوره معاصر، همچنين با عنایت به مفاد ماده يك قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ، (در باب موضوعات معماری)، كميته اعتلای معماری ایران تشكيل مي‌گردد.

2. وظايف (موضوع فعاليت‌ها)
2-1. تقويت پايگاه‌هاي نظري و توليد و بسط انديشه ايران‌شهري در زمينه معماري ايران
2-2. ارائه پيشنهادات سياستگذاري و وضع ضوابط در راستاي اعتلای معماري ايران (در وجوه محتوايي و رويه‌اي) به شورايعالي شهرسازي و معماري
2-3. حمايت از جريان‌هاي موثر در اعتلای معماري (نهادسازي و ظرفيت‌سازي)
- حمايت از سازمانها و نهادهاي موجود و تلاش براي ايجاد ظرفيت در پذيرش نقش و ماموريت در راستاي اعتلای معماري ايران
- حمايت از تشكيل نهادها و سازمانهاي غيردولتي در ايجاد تشكلها و ساختارهاي ناظر و ديده بان
2-4. ارائه پيشنهادات سياستگذاري، تدوين برنامه و تعيين ضوابط و مقررات عمومي احداث بنا به منظور ارتقاء كيفيت ساخت‌وساز بناهاي شاخص (با اولويت بناهاي دولتي و عمومي)
2-5. ارائه پيشنهادات سياستگذاري، تدوين برنامه و تعيين ضوابط و مقررات عمومي احداث بنا به منظور ارتقاء كيفيت ساخت‌وساز بناهاي مسكوني (هماهنگي با ويژگي‌هاي اقليمي بستر طبيعي و فرهنگي و همچنين صرفه جويي در مصرف انرژي)
2-6. تهيه پيش نويس اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوايح و مصوبات مربوط يا موثر بر معماري
2-7. بررسي طرح‌هاي معماري ارجاعي (ساختمان‌هاي دولتي، عمومي، مسكوني و...)
2-8. بررسي برنامه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتي-پژوهشي در عرصه ارتقاء معماري معاصر ايران
2-9. ايجاد زمينه همكاري‌هاي بين‌المللي و مبادلات علمي و فرهنگي (با مجامع جهاني معماري، كشورهاي داراي پيشينه تاريخي و فرهنگي به ويژه كشورهاي حوزه فرهنگي ايران)
2-10. برنامه‌ريزي در راستاي ارتقاء سطح آگاهي و ايجاد تقاضاي عمومي نسبت به تحقق معماري (جلب توجه سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط- برگزاری همایش‌، نشست و جشنواره‌ها- اطلاع‌رساني از طريق رسانه‌هاي جمعي به منظور ارتقاء آگاهي مردم نسبت به معماري- برنامه‌ريزي به منظور ايجاد حساسيت نسبت به كيفيت محيط زندگي در دوره آموزش عمومي و...)
2-11. همكاري با ساير شوراهاي فرابخشي در ارتقاء دانش و ترويج فرهنگ معماري ايراني-اسلامي (شورايعالي انقلاب فرهنگي، شوراي فرهنگ عمومي، شوراي اجتماعي، شوراي تحول و ...)
توضيح 1: وظايف و فعاليت‌هاي كميته مذكور معطوف به حمايت، ترويج و ارائه پيشنهادات سياستگذاري و تصميم‌سازي به مراجع تصويبي (شورايعالي شهرسازي و معماري) بوده و وارد حوزه اجرا نخواهد شد.

3. اعضاء كميته
3-1. معماران منتخب
3-2. نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان
3-3. نماينده حرفه (با تخصص معماري)
3-4. نماينده صنف (با تخصص معماري)
3-5. نماينده تشكل‌هاي مردم‌نهاد (با تخصص معماري)
3-6. نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت كشور با تخصص معماري
توضيح 2: تلاش خواهد شد اعضاء از مناطق مختلف كشور- حوزه‌هاي فرهنگي و اقليمي مختلف- انتخاب شوند.
توضيح 3: حكم اعضاء از جانب وزير راه و شهرسازي صادر مي‌شود.

4. گروه‌هاي تخصصي
به منظور انجام وظايف و درراستاي نيل به اهداف، كميته مجاز خواهد بود نسبت به تشكيل گروه‌هاي تخصصي از بين متخصصان مربوطه اقدام نمايد.

5. دبيرخانه كميته
5-1. دبيرخانه كميته در دفتر معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش مستقر و دبير كميته، مديركل آن دفتر است.
5-2. آيين‌نامه داخلي كميته در اولين جلسه كميته بررسي و به تصويب اعضاء خواهد رسيد.