معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
تدقيق طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي هرمزگان
تاریخ: 17/02/1397
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ17/2/97 خود ضمن استماع گزارش سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تدقیق طرح مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی در استان هرمزگان- ICZM هرمزگان را که در راستای تکالیف مندرج در بند 3 ابلاغیه طرح ICZM ملی تهیه شده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
1- طرح تدقیق ICZM هرمزگان جهت انطباق با، قوانین و طرح‌های فرا دستی از جمله قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ICZM ملی، طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب استان و همچنین سیاست‌های کلان استقرار جمعیت در نواحی ساحلی جنوب با تاكيد برحفاظت از بنادر تاريخي به شورای برنامه ریزی و توسعه استان احاله و مقرر گردید مصوبه استانی حداکثر ظرف مدت یکماه آتی اخذ و جهت بررسی به کمیته فنی 5 ارجاع شود.
2- شرح خدمات طرح تدقیق ICZM در سایر استان‌ها قبل از ابلاغ به مشاور، به تائید کمیته فنی طرح‌های فرادست (کمیته فني 5) شورایعالی برسد.