معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر نطنز
تاریخ: 20/01/1397
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 20/1/97 خود ضمن استماع گزارش شهردار نطنز، موضوع لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر نطنز را مورد بررسي قرار داد و مقررنمود؛ طرح تجديد نظر طرح جامع شهر با تاكيد بر رويكردهاي زير طي مدت زمان سه ماه تهيه و پس از طي مراحل بررسي استاني، به شورايعالي شهرسازي و معماري ارائه شود.
1- حفظ ارزش‌هاي منظر طبيعي و تاريخي در سازمان فضايي شهر
2- اتخاذ تدابير جهت حفظ باغات در انسجام كالبدي و فرهنگي بافت شهر
3- انطباق نظام شبكه معابر و سلسله مراتب دسترسی بر ارزش‌هاي طبيعي و تاريخي و تاكيد بر حفظ حداكثر آنها
4- توجه به نظام توزيع منابع آب‌هاي سطحي و زيرسطحي مطابق سنت تاريخي شهر
5- توجه به پتانسيل‌هاي گردشگري شهر و تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بافت
6- توجه به رودخانه به عنوان عنصر اصلي در ساختار فضايي شهر
7- انطباق حداكثري ظرفيت جمعيت پذيري شهر (ضوابط و مقررات طرح در ساخت و ساز) با جمعيت افق طرح (ظرفيت جمعيت پذيري، طرح فعلی خصوصا در بافت اصلی بسيار فراتر از جمعيت شهر است.)
8- توجه به ارتباط شهر و سرزمين به ويژه سكونتگاه‌هاي پيرامون
9- تاكيد بر لزوم يكپارچگي شهر و هم پيوندي عناصر و اجزاء متشكله
10- تاكيد برمصوبه مورخ 12/2/96 شورايعالي درخصوص الزامات پدافند غيرعامل