معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح جامع شهر جديد تيس
تاریخ: 14/12/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/12/96 ضمن استماع گزارش مشاور تهيه كننده طرح جامع شهر جدید تیس از نحوه اعمال اصلاحات مطروحه در مصوبه مورخ 14/4/95، ضمن تصويب نهايي طرح، مقررنمود اسناد و مدارك آن پس از اعمال شروط زير توسط دبير شورايعالي ابلاغ شود.
1- با عنایت به ابهام مطرح شده در خصوص حریم سونامی (عرض اراضي متاثر از سونامي احتمالي)، نظر مراجع قانوني مرتبط در این خصوص اخذ واز هر گونه بارگذاری در حریم اعلام شده پرهیز شود. تبعاً در این بخش فعالیت مجاز، تفرج و گردشگری گسترده و باز مجاز خواهد بود.
2-با عنايت به تداخل محدوده شهر جديد با مرز تقسيمات شهرستان‌هاي كنارك و چابهار، نظر رسمي وزارت كشور در اين خصوص اخذ و ملاك عمل قرار گيرد.
3- حريم قانوني درياي عمان از محدوده شهر خارج و در حريم تثبيت شود.
4- تمهيدات لازم جهت حفظ رژيم هيدرولوژي و آبراهه‌هاي تغذيه كننده جنگل‌هاي مانگرو در طرح اتخاذ شود.
5- در مرحله اول كاربري مسكوني فقط در حدود 900 هكتار در غرب شهر استقرار يابد و تا تكميل ظرفيت جمعيت‌پذيري بخش مذكور تخصيص كاربري در ساير بخش‌ها صرفاً مختص به خدمات شهري و فراشهري و گردشگري بزرگ مقياس باشد.
6- سند كاربري اراضي پيشنهادي و سند پهنه‌بندي حريم طرح جامع هماهنگ با مصوبات "‌تدقيق سرانه‌ها و تعاريف مفاهيم و كاربري‌هاي شهري " و " نحوه تدوين سند پهنه بندي حريم" و با رعايت الزامات صدرالذكر اصلاح شود و پس از تاييد اداره كل راه و شهرسازي و كنترل دبيرخانه شورايعالي توسط دبير شورا ابلاغ گردد.
7- تامین آب از ابتدا باید بر اساس منابع آب دریا و روش آب شیرین کن استوار باشد.
8- با تصویب طرح توسعه منطقه مکران و در صورت تاثیر بر طرح مصوب شهرجديد تیس، بازنگري لازم در اسناد طرح انجام مي‌گيرد.