معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
طرح مكانيابي مراكز لجستيك در كشور
تاریخ: 14/12/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 14/12/96 طرح مکانیابی مراکز لجستیک در کشور را با توجه به گزارش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود: موضوع پس از تصویب در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به منظور تطبیق با ملاحظات و الزامات شهرسازی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی معطوف به مکانیابی مراکز پیش بینی شده در کمیته تخصصی 4 (لوایح و سیاست گذاری) بررسی و متعاقباً به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.