معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی

فهرست کامل مصوبات
 
جستجو در عنوان مصوبه
 
جستجو در متن مصوبه
 
فیلتر بر اساس تاریخ مصوبه
 
مصوبه شورای عالی :
اصلاح حریم شهر گرمدره و انطباق آن بر مرز تقسيمات فعلي استان تهران و البرز
تاریخ: 30/11/1396
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 30/11/96 موضوع اصلاح حریم شهر گرمدره و انطباق آن بر مرز تقسيمات فعلي استان تهران و البرز، مصوب مورخ 30/11/95 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان البرز مورد بررسي قرار داد و ضمن توجه به صورتجلسه مورخ 17/10/96 کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصميم نمود:
با توجه به اين كه بنا بر اذعان نماینده وزارت کشور در جلسه کمیته فنی مرز تقسیمات فعلی استان تهران و البرز به دلیل تداخل با بخش قابل توجهی از محدوده و حریم شهر قدس نمی‌تواند مبنای تصمیمات قرار گیرد، لذا مقرر گرديد وزارت کشور ظرف مدت شش ماه پس از اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری با رعایت همه جوانب، نسبت به اصلاح مرز تقسیمات کشوری استان های تهران و البرز اقدام نماید. متعاقباً پس از تعیین مرز تقسیمات دو استان ، محدوده و حریم شهرهای گرمدره و قدس بر همین اساس اصلاح و پس از تصويب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های تهران و البرز و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، ابلاغ مي‌گردد.